TRẠM ĐỔI PIN

DANH SÁCH TRẠM ĐỔI PIN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
STT Trạm Đổi Pin Khu vực Địa chỉ Quận huyện
851 VPr VTA HCM 565 QL 13, P.Hiệp Bình Phước Hồ Chí Minh

HCM44 - 565 QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Ðức

Thủ Đức

HCM44 - 565 QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Ðức

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
852 VM+ HCM 97 Hoàng Diệu 2 Hồ Chí Minh

97 Hoàng Diệu 2 - phường Linh Trung - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Thủ Đức

97 Hoàng Diệu 2 - phường Linh Trung - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
853 VM+ HCM 587 KHA VẠN CÂN Hồ Chí Minh

587 Kha Vạn Cân - phường Linh Đông - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Thủ Đức

587 Kha Vạn Cân - phường Linh Đông - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
854 VM+ HCM CC Joy Citypoint Hồ Chí Minh

Tầng 1, vị trí L1-07B, Joy Citypoint, Lô 999, KCX Sài Gòn Linh Trung, KP4, P.Linh Trung, Q.TĐ,TP.HCM ( CC Joy Citypoint )

Thủ Đức

Tầng 1, vị trí L1-07B, Joy Citypoint, Lô 999, KCX Sài Gòn Linh Trung, KP4, P.Linh Trung, Q.TĐ,TP.HCM ( CC Joy Citypoint )

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
855 VM+ HCM 60 Lê Văn Chí (2) Hồ Chí Minh

60 Lê Văn Chí - phường Linh Trung - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức

60 Lê Văn Chí - phường Linh Trung - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
856 VM+ HCM 27A Lê văn Chí Hồ Chí Minh

Số 27A Lê Văn Chí - phường Linh Trung - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức

Số 27A Lê Văn Chí - phường Linh Trung - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
857 VM+ HCM 83 Đặng Văn Bi Hồ Chí Minh

83 Đặng Văn Bi - Khu Phố 5 - phường Trường Thọ - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức

83 Đặng Văn Bi - Khu Phố 5 - phường Trường Thọ - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
858 VM+ HCM 71 Đường số 9 Hồ Chí Minh

71 đường số 9, khu phố 4, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thủ Đức

71 đường số 9, khu phố 4, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
859 VM+ HCM 113 – 113A Tam Châu Hồ Chí Minh

113 – 113A Tam Châu, KP5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Thủ Đức

113 – 113A Tam Châu, KP5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Thủ Đức
Hồ Chí Minh
860 VM+ HCM 38C/7-9 Đường Cây Keo Hồ Chí Minh

38C/7- 38C/9 Cây Keo - phường Tam Phú - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức

38C/7- 38C/9 Cây Keo - phường Tam Phú - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thủ Đức
Hồ Chí Minh