TRẠM ĐỔI PIN

DANH SÁCH TRẠM ĐỔI PIN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
STT Trạm Đổi Pin Khu vực Địa chỉ Quận huyện
851 VM+ KHA 37 Bắc Sơn Khánh Hòa

37 Bắc Sơn, P. Vĩnh Hải

Nha Trang

37 Bắc Sơn, P. Vĩnh Hải

Nha Trang
Khánh Hòa
852 VPr VTA KHA 9H Lê Thánh Tôn Khánh Hòa

KHO01- 9H Lê Thánh Tôn

Nha Trang

KHO01- 9H Lê Thánh Tôn

Nha Trang
Khánh Hòa
853 VPr VTA KHA 106A+108 Lê Hồng Phong Khánh Hòa

KHO02 - 106A+108 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải

Nha Trang

KHO02 - 106A+108 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải

Nha Trang
Khánh Hòa
854 Vinpearl Nha Trang_Ga đi Khánh Hòa

Vinpearl

Nha Trang

Vinpearl

Nha Trang
Khánh Hòa
855 Vinpearl Nha Trang_Golf Khánh Hòa

Vinpearl

Nha Trang

Vinpearl

Nha Trang
Khánh Hòa
856 Vinpearl Nha Trang_Discovery 1 Khánh Hòa

Vinpearl

Nha Trang

Vinpearl

Nha Trang
Khánh Hòa