TRẠM ĐỔI PIN

DANH SÁCH TRẠM ĐỔI PIN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
STT Trạm Đổi Pin Khu vực Địa chỉ Quận huyện
81 VM+ HNI Lỗ Khê Hà Nội

Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh

Đông Anh

Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
82 VM+ HNI 58 Liên Xã - Kim Chung Hà Nội

Số 58, Đường Liên Xã, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

Đông Anh

Số 58, Đường Liên Xã, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
83 VM+ HNI Mai Châu Hà Nội

Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh

Đông Anh

Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
84 VM+ HNI Xóm Tây, Vân Nội Hà Nội

Xóm Tây, xã Vân Nội, Huyện Đông Anh

Đông Anh

Xóm Tây, xã Vân Nội, Huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
85 VM+ HNI Khu 6 Thụy Lôi Hà Nội

Khu  6, Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh

Đông Anh

Khu  6, Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
86 VM+ HNI 53 Cao Lỗ Hà Nội

Số 53 Cao Lỗ, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

Đông Anh

Số 53 Cao Lỗ, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
87 VM+ HNI Hà Phong Hà Nội

Thôn Hà Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh

Đông Anh

Thôn Hà Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
88 VM+ HNI Phố Vân Trì Hà Nội

Phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh

Đông Anh

Phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
89 VM+ HNI Thôn Phương Trạch Hà Nội

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh

Đông Anh

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội
90 VM+ HNI Thôn Đoài, Kim Nỗ Hà Nội

Thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh

Đông Anh

Thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh

Đông Anh
Hà Nội