TRẠM ĐỔI PIN

DANH SÁCH TRẠM ĐỔI PIN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
STT Trạm Đổi Pin Khu vực Địa chỉ Quận huyện
81 VM+ HNI N04 Udic Hoàng Đạo Thúy Hà Nội

TM1 – S112 Tòa N04 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy

TM1 – S112 Tòa N04 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy
Hà Nội
82 VM+ HNI Cổ Điển Hà Nội

Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh

Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
83 VM+ HNI Đội 7, Thôn Bầu Hà Nội

Đội 7, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh

Đội 7, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
84 VM+ HNI 371 Cao Lỗ Hà Nội

Số 371 Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Đông Anh

Số 371 Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
85 VM+ HNI 19 tổ 22 TT Đông Anh Hà Nội

Số 19, Tổ 22, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Đông Anh

Số 19, Tổ 22, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Đông Anh
Hà Nội
86 VM+ HNI Lỗ Khê Hà Nội

Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Đông Anh

Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
87 VM+ HNI Phố Vân Trì Hà Nội

Phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đông Anh

Phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
88 VM+ HNI Thôn Phương Trạch Hà Nội

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đông Anh

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
89 VM+ HNI 58 Liên Xã - Kim Chung Hà Nội

Số 58, Đường Liên Xã, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh

Số 58, Đường Liên Xã, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
90 VM+ HNI Thôn Đoài, Kim Nỗ Hà Nội

Thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh

Thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội