TRẠM ĐỔI PIN

DANH SÁCH TRẠM ĐỔI PIN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
STT Trạm Đổi Pin Khu vực Địa chỉ Quận huyện
61 VM+ HNI 23-25 Nguyễn Khả Trạc Hà Nội

Số 23-25 đường Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch

Cầu Giấy

Số 23-25 đường Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch

Cầu Giấy
Hà Nội
62 VM+ HNI 1 tổ 24 Dịch Vọng Hà Nội

Số 1, tổ 24 Dịch Vọng, phường Dịch Vọng

Cầu Giấy

Số 1, tổ 24 Dịch Vọng, phường Dịch Vọng

Cầu Giấy
Hà Nội
63 VM+ HNI 90 Dương Quảng Hàm Hà Nội

Số 90 tổ 15 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa

Cầu Giấy

Số 90 tổ 15 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa

Cầu Giấy
Hà Nội
64 VM+ HNI 152 Yên Hòa Hà Nội

Số 152 phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa

Cầu Giấy

Số 152 phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa

Cầu Giấy
Hà Nội
65 VM+ HNI 10/100 Hg Quốc Việt Hà Nội

Số 10 ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô

Cầu Giấy

Số 10 ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô

Cầu Giấy
Hà Nội
66 VM+ HNI 27/165 Xuân Thủy Hà Nội

Số 27 ngõ 165 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu

Cầu Giấy

Số 27 ngõ 165 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu

Cầu Giấy
Hà Nội
67 VM+ HNI 30 Phạm Văn Đồng Hà Nội

30 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội

Cầu Giấy

30 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội

Cầu Giấy
Hà Nội
68 VM+ HNI 52 Trung Kính Hà Nội

Số 52 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy

Số 52 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy
Hà Nội
69 VM+ HNI Đại học Sư Phạm Hà Nội

Tầng 1, tòa nhà a12, 136 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy

Tầng 1, tòa nhà a12, 136 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy
Hà Nội
70 VM+ HNI SH05 Starcity Hà Nội

SH05- Tầng 1 – Tòa Tháp A,B, - Starcity center, Trần Duy Hưng, Phường Trung hòa

Cầu Giấy

SH05- Tầng 1 – Tòa Tháp A,B, - Starcity center, Trần Duy Hưng, Phường Trung hòa

Cầu Giấy
Hà Nội