Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
41 VM+ HCM 32-34 Cao Lỗ Quận 8

32-34 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM

32-34 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM

Quận 8
42 VM+ HCM 419 Ba Đình Quận 8

419 Ba Đình, Phường 9, Quận 8 , TP.HCM

419 Ba Đình, Phường 9, Quận 8 , TP.HCM

Quận 8
43 VM+ HCM 77A Dương Đình Hội Quận 9

77 A Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

77 A Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Quận 9
44 VM+ HCM 206 Đình Phong Phú Quận 9

206 Đình Phong Phú, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM

206 Đình Phong Phú, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
45 VM+ HCM 58 Man Thiện Quận 9

58-60 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM

58-60 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
46 VM+ HCM 411 Nguyễn Văn Tăng Quận 9

411 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

411 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
47 VM+ HCM 66 Tây Hòa Quận 9

66 Tây Hòa, Khu Phố 4, Phường Phước Long A, quận 9 TP. HCM

66 Tây Hòa, Khu Phố 4, Phường Phước Long A, quận 9 TP. HCM

Quận 9
48 VM+ HCM 355A Đỗ Xuân Hợp Quận 9

355A Đường Đỗ Xuân Hợp, KP5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM

355A Đường Đỗ Xuân Hợp, KP5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
49 VM+ HCM 57 Quang Trung Quận 9

57 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. HCM

57 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. HCM

Quận 9
50 VM+ HCM 72 Nguyễn Văn Tăng Quận 9

72 Nguyễn Văn Tăng, KP Chân Phúc Cẩm, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

72 Nguyễn Văn Tăng, KP Chân Phúc Cẩm, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

Quận 9