Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
41 VM+ HCM 72 Nguyễn Văn Tăng Quận 9

72 Nguyễn Văn Tăng, KP Chân Phúc Cẩm, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

72 Nguyễn Văn Tăng, KP Chân Phúc Cẩm, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
42 VM+ HCM 103 Trần Huy Liệu Phú Nhuận

103 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

103 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Phú Nhuận
43 VM+ HCM 217 Bà Hom Quận 6

217 Bà Hom,P.13, Quận 6, TP. HCM

217 Bà Hom,P.13, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
44 VM+ HCM 108 đường ĐHT02 Quận 12

108 đường ĐHT02, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 ,TP. HCM

108 đường ĐHT02, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 ,TP. HCM

Quận 12
45 VM+ HCM 24 Đoàn Kết Thủ Đức

24 Đoàn kết, Khu Phố 2, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

24 Đoàn kết, Khu Phố 2, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Thủ Đức
46 VM+ HCM 86 Trần Quang Diệu Quận 3

86 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

86 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

Quận 3
47 VM+ HCM 57 Quang Trung Quận 9

57 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. HCM

57 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. HCM

Quận 9
48 VM+ HCM 121 Nguyễn Văn Đậu Bình Thạnh

121 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

121 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Bình Thạnh
49 VM+ HCM 43 Lô V Cư xá Phú Lâm D Quận 6

43 Lô V Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

43 Lô V Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
50 VM+ HCM 79 Đào Duy Từ Quận 10

79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

Quận 10