Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
31 VM+ HCM 41A Tân Hòa Đông Quận 6

41 A Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. HCM

41 A Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
32 VM+ HCM 336/55 Nguyễn Văn Luông Quận 6

336/55 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. HCM

336/55 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
33 VM+ HCM 117-119 Trần Văn Kiểu Quận 6

117-119 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

117-119 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
34 VM+ HCM 1112 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

1112 Huỳnh Tấn Phát , Khu phố 4, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

1112 Huỳnh Tấn Phát , Khu phố 4, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
35 VM+ HCM 54 Phạm Hữu Lầu Quận 7

54 Phạm Hữu Lầu, KP 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM

54 Phạm Hữu Lầu, KP 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
36 VM+ HCM 27 Bùi Văn Ba Quận 7

27 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

27 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
37 VM+ HCM 84 Ng Thị Thập Quận 7

84 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM

84 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
38 VM+ HCM 202 Lâm Văn Bền Quận 7

202 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, TP. HCM

202 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, TP. HCM

Quận 7
39 VM+ HCM 97 Trần Trọng Cung Quận 7

97 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

97 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
40 VM+ HCM 268 Bùi Minh Trực Quận 8

268 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP. HCM

268 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP. HCM

Quận 8