Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
31 VM+ HCM 403 Hai Bà Trưng Quận 3

403 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM

403 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM

Quận 3
32 VM+ HCM 66 Tây Hòa Quận 9

66 Tây Hòa, Khu Phố 4, Phường Phước Long A, quận 9 TP. HCM

66 Tây Hòa, Khu Phố 4, Phường Phước Long A, quận 9 TP. HCM

Quận 9
33 VM+ HCM 1/54 Thanh Đa Bình Thạnh

1/54 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

1/54 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Bình Thạnh
34 VM+ HCM 67 Ngô Quyền Quận 5

67, Ngô Quyền, PHƯỜNG 11, Quận 5, TP. HCM

67, Ngô Quyền, PHƯỜNG 11, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
35 VM+ HCM 662 Điện Biên Phủ Quận 10

662 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. HCM

662 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
36 VM+ HCM 89-91 Phạm Phú Thứ Tân Bình

89-91 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. HCM

89-91 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tân Bình
37 VM+ HCM 176 Bùi Viện Quận 1

176 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

176 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Quận 1
38 VM+ HCM 54 Phạm Hữu Lầu Quận 7

54 Phạm Hữu Lầu, KP 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM

54 Phạm Hữu Lầu, KP 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
39 VM+ HCM 40B Nguyễn Thị Tràng Quận 12

40B Nguyễn Thị Tràng, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

40B Nguyễn Thị Tràng, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
40 VM+ HCM 134 Xóm Chiếu Quận 4

134 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

134 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

Quận 4