Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
21 VM+ HCM 25 Lô A Trường Sơn Quận 10

25 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

25 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
22 VM+ HCM 10B-10C Lê Minh Xuân Tân Bình

10B -10C Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

10B -10C Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tân Bình
23 VM+ HCM Ng Cảnh Chân Quận 1

TK26/13-14 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

TK26/13-14 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Quận 1
24 VM+ HCM 97 Trần Trọng Cung Quận 7

97 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

97 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
25 VM+ HCM 911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12

911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
26 VM+ HCM 1980 Xóm Chiếu Quận 4

1980 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

1980 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

Quận 4
27 VM+ HCM 411 Nguyễn Văn Tăng Quận 9

411 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

411 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
28 VM+ HCM 1189-1191 Phạm Văn Bạch Gò Vấp

1189-1191 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM

1189-1191 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Gò Vấp
29 VM+ HCM 117-119 Trần Văn Kiểu Quận 6

117-119 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

117-119 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
30 VM+ HCM 1044 Nguyễn Văn Quá Quận 12

1044 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. HCM

1044 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. HCM

Quận 12