Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
11 VM+ HCM 316 Ng Thị Định Quận 2

316, Nguyễn Thị Định , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

316, Nguyễn Thị Định , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Quận 2
12 VM+ HCM 107A Vườn Chuối Quận 3

107A, Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

107A, Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Quận 3
13 VM+ HCM 403 Hai Bà Trưng Quận 3

403 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM

403 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM

Quận 3
14 VM+ HCM 86 Trần Quang Diệu Quận 3

86 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

86 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

Quận 3
15 VM+ HCM 148EF Lý Chính Thắng Quận 3

148EF Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

148EF Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

Quận 3
16 VM+ HCM 24-24B Tôn Đản Quận 4

Số 24-24B đường Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Số 24-24B đường Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Quận 4
17 VM+ HCM 1980 Xóm Chiếu Quận 4

1980 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

1980 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

Quận 4
18 VM+ HCM Ng Hữu Hào Quận 4

Nguyễn Hữu Hào ,Phường 6, Quận 4, TP. HCM

Nguyễn Hữu Hào ,Phường 6, Quận 4, TP. HCM

Quận 4
19 VM+ HCM 134 Xóm Chiếu Quận 4

134 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

134 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

Quận 4
20 VM+ HCM 232 Tôn Thất Thuyết Quận 4

232 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP. HCM

232 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP. HCM

Quận 4