Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
11 VM+ HCM 411 Nguyễn Văn Tăng Quận 9

411 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

411 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
12 VM+ HCM 1189-1191 Phạm Văn Bạch Gò Vấp

1189-1191 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM

1189-1191 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Gò Vấp
13 VM+ HCM 117-119 Trần Văn Kiểu Quận 6

117-119 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

117-119 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
14 VM+ HCM 1044 Nguyễn Văn Quá Quận 12

1044 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. HCM

1044 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
15 VM+ HCM 20 Sơn Kỳ Tân Phú

20 Đường Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

20 Đường Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Tân Phú
16 VM+ HCM 109 Đường 39 Quận 2

109 đường 39 ấp Trung 2, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM

109 đường 39 ấp Trung 2, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM

Quận 2
17 VM+ HCM 58 Man Thiện Quận 9

58-60 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM

58-60 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM

Quận 9
18 VM+ HCM 860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh Bình Thạnh

860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Bình Thạnh
19 VM+ HCM 38 Huỳnh Mẫn Đạt Quận 5

38, Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 5, TP. HCM

38, Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
20 VM+ HCM 458 Lý Thái Tổ Quận 10

458 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

458 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

Quận 10