Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
81 VM+ HCM 117 Dương Quảng Hàm Gò Vấp

117 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM

117 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Gò Vấp
82 VM+ HCM 793 Nguyễn Kiệm Gò Vấp

793 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM

793 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Gò Vấp
83 VM+ HCM 70 Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận

70, Đặng Văn Ngữ, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

70, Đặng Văn Ngữ, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Phú Nhuận
84 VM+ HCM 63 Phan Đình Phùng Phú Nhuận

63 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

63 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Phú Nhuận
85 VM+ HCM 103 Trần Huy Liệu Phú Nhuận

103 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

103 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Phú Nhuận
86 VM+ HCM 476 Phan Xích Long Phú Nhuận

Số 476 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Số 476 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Phú Nhuận
87 VM+ HCM 323-325 Võ Thành Trang Tân Bình

323 và 325 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

323 và 325 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tân Bình
88 VM+ HCM 68 Huỳnh Văn Nghệ Tân Bình

68 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

68 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tân Bình
89 VM+ HCM 10B-10C Lê Minh Xuân Tân Bình

10B -10C Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

10B -10C Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tân Bình
90 VM+ HCM 24 Lê Bình Tân Bình

24 Lê Bình, phường 04, quận Tân Bình, TP. HCM

24 Lê Bình, phường 04, quận Tân Bình, TP. HCM

Tân Bình