Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
71 VM+ HCM 744-746-748 Hương lộ 2 Bình Tân

744-746-748 ,Hương Lộ 2, KP 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM

744-746-748 ,Hương Lộ 2, KP 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM

Bình Tân
72 VM+ HCM 273 Tân Hòa Đông Bình Tân

273 Đường Tân Hòa Đông, KP 14 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM

273 Đường Tân Hòa Đông, KP 14 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM

Bình Tân
73 VM+ HCM 193 Chiến Lược Bình Tân

193 Chiến Lược, KP 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM

193 Chiến Lược, KP 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM

Bình Tân
74 VM+ HCM 602/52 Điện Biên Phủ Bình Thạnh

602/52 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP. HCM

602/52 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP. HCM

Bình Thạnh
75 VM+ HCM 860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh Bình Thạnh

860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Bình Thạnh
76 VM+ HCM 1/54 Thanh Đa Bình Thạnh

1/54 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

1/54 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Bình Thạnh
77 VM+ HCM 121 Nguyễn Văn Đậu Bình Thạnh

121 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

121 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Bình Thạnh
78 VM+ HCM 6 Trần Thị Nghỉ Gò Vấp

6 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM

6 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Gò Vấp
79 VM+ HCM 1298 Lê Đức Thọ Gò Vấp

1298 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp,TPHCM(Địa chỉ 1374 Lê Đức Thọ , Quận Gò Vấp, TP. HCM

1298 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp,TPHCM(Địa chỉ 1374 Lê Đức Thọ , Quận Gò Vấp, TP. HCM

Gò Vấp
80 VM+ HCM 1189-1191 Phạm Văn Bạch Gò Vấp

1189-1191 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM

1189-1191 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Gò Vấp