Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
61 VM+ HCM 39A-41 Đường Đội Cung Quận 11

39A-41 Đường Đội Cung, Phường 11, Quận 11, TP. HCM

39A-41 Đường Đội Cung, Phường 11, Quận 11, TP. HCM

Quận 11
62 VM+ HCM 596/2 Tô Ký́ Quận 12

596/2 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 , TP. HCM

596/2 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 , TP. HCM

Quận 12
63 VM+ HCM 38 Đường TTN02 Quận 12

38 Đường TTN02, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM

38 Đường TTN02, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
64 VM+ HCM 108 đường ĐHT02 Quận 12

108 đường ĐHT02, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 ,TP. HCM

108 đường ĐHT02, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 ,TP. HCM

Quận 12
65 VM+ HCM 40B Nguyễn Thị Tràng Quận 12

40B Nguyễn Thị Tràng, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

40B Nguyễn Thị Tràng, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
66 VM+ HCM 25 Bùi Công Trừng Quận 12

25 Bùi Công Trừng, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

25 Bùi Công Trừng, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
67 VM+ HCM 241 Trần Thị Cờ Quận 12

241 Trần Thị Cờ, KP3, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM

241 Trần Thị Cờ, KP3, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
68 VM+ HCM 101 Bùi Văn Ngữ́ Quận 12

101 Bùi Văn Ngữ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

101 Bùi Văn Ngữ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
69 VM+ HCM 1044 Nguyễn Văn Quá Quận 12

1044 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. HCM

1044 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
70 VM+ HCM 911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12

911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Quận 12