Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
51 VM+ HCM 199 Nguyễn Văn Tăng Quận 9

199 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

199 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Quận 9
52 VM+ HCM 79 Đào Duy Từ Quận 10

79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
53 VM+ HCM 95 Hòa Hưng Quận 10

95 Hòa Hưng ,Phường 12 ,Quận 10 ,TP. HCM

95 Hòa Hưng ,Phường 12 ,Quận 10 ,TP. HCM

Quận 10
54 VM+ HCM 145 Vĩnh Viễn Quận 10

145 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP. HCM

145 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
55 VM+ HCM 25 Lô A Trường Sơn Quận 10

25 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

25 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
56 VM+ HCM 458 Lý Thái Tổ Quận 10

458 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

458 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
57 VM+ HCM 662 Điện Biên Phủ Quận 10

662 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. HCM

662 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
58 VM+ HCM 4 Ng Ngọc Lộc Quận 10

4 Nguyễn Ngọc Lộc Phường 14 Quận 10, TP. HCM

4 Nguyễn Ngọc Lộc Phường 14 Quận 10, TP. HCM

Quận 10
59 VM+ HCM 182A -184 Lạc Long Quân Quận 11

182A -184 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM

182A -184 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM

Quận 11
60 VM+ HCM 94/54-56 Hoà Bình Quận 11

94/54-94/56 Hoà Bình, Phường 5, Quận 11, TP. HCM

94/54-94/56 Hoà Bình, Phường 5, Quận 11, TP. HCM

Quận 11