Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
21 VM+ HCM 771-773 Ng Trãi Quận 5

771-773 Nguyễn Trãi ,Phường 11, Quận 5, TP. HCM

771-773 Nguyễn Trãi ,Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
22 VM+ HCM 113 Bùi Hữu Nghĩa Quận 5

113, Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, TP. HCM

113, Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
23 VM+ HCM 988 Nguyễn Trãi Quận 5

988 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP. HCM

988 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
24 VM+ HCM 38 Huỳnh Mẫn Đạt Quận 5

38, Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 5, TP. HCM

38, Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
25 VM+ HCM 67 Ngô Quyền Quận 5

67, Ngô Quyền, PHƯỜNG 11, Quận 5, TP. HCM

67, Ngô Quyền, PHƯỜNG 11, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
26 VM+ HCM 36/27 Kinh Dương Vương Quận 6

36/27 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. HCM

36/27 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
27 VM+ HCM 43 Lô V Cư xá Phú Lâm D Quận 6

43 Lô V Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

43 Lô V Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
28 VM+ HCM 217 Bà Hom Quận 6

217 Bà Hom,P.13, Quận 6, TP. HCM

217 Bà Hom,P.13, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
29 VM+ HCM 212-213 Phan Văn Khỏe Quận 6

43 Lô V Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

43 Lô V Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

Quận 6
30 VM+ HCM 56-58 Đường số 23 Quận 6

56-58 Đường Số 23, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

56-58 Đường Số 23, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

Quận 6