Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
191 VM+ HNI 688 Lạc Long Quân Tây Hồ

688 Lạc Long Quân, Tổ 13 cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

688 Lạc Long Quân, Tổ 13 cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tây Hồ
192 VM+ HNI 612A Lạc Long Quân Tây Hồ

Số 612A Lạc Long Quân, tổ 10 cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Số 612A Lạc Long Quân, tổ 10 cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tây Hồ
193 VM+ HNI Lô 2-628 Hoàng Hoa Thám Tây Hồ

Lô số 2-628, đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

Lô số 2-628, đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tây Hồ
194 VM+ HNI 151 Trích Sài Tây Hồ

Số 7 khu tập thể Quân đội Trích Sài, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Số 7 khu tập thể Quân đội Trích Sài, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tây Hồ
195 VM+ HNI 101-A1 Th Xuân Bắc Thanh Xuân

Số 101-A1 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 101-A1 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân
196 VM+ HNI 639 Vũ Tông Phan Thanh Xuân

Số 639 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 639 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân
197 VM+ HNI 268 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân

Số 268 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 268 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân
198 VM+ HNI 147 Hg Văn Thái Thanh Xuân

Số 147 đường Hoàng Văn Thái, tổ 72, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 147 đường Hoàng Văn Thái, tổ 72, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân
199 VM+ HNI 3 Tô Vĩnh Diện Thanh Xuân

Số nhà 3, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số nhà 3, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân