Hệ thống trạm sạc

STT Điểm sạc Quận huyện Địa chỉ
1 VM+ HCM 41 Lê Văn Thịnh Quận 2

41, Lê Văn Thịnh, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

41, Lê Văn Thịnh, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Quận 2
2 VM+ HCM 268 Bùi Minh Trực Quận 8

268 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP. HCM

268 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP. HCM

Quận 8
3 VM+ HCM 602/52 Điện Biên Phủ Bình Thạnh

602/52 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP. HCM

602/52 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP. HCM

Bình Thạnh
4 VM+ HCM 988 Nguyễn Trãi Quận 5

988 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP. HCM

988 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP. HCM

Quận 5
5 VM+ HCM 25 Lô A Trường Sơn Quận 10

25 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

25 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

Quận 10
6 VM+ HCM 10B-10C Lê Minh Xuân Tân Bình

10B -10C Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

10B -10C Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tân Bình
7 VM+ HCM Ng Cảnh Chân Quận 1

TK26/13-14 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

TK26/13-14 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Quận 1
8 VM+ HCM 97 Trần Trọng Cung Quận 7

97 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

97 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Quận 7
9 VM+ HCM 911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12

911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Quận 12
10 VM+ HCM 1980 Xóm Chiếu Quận 4

1980 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

1980 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP. HCM

Quận 4