Hệ thống phân phối

STT Tên Cơ Sở Địa chỉ Hotline Tỉnh/Thành Phố
71 VinFast Thu Thảo

Số 337 Hai Bà Trưng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

0211 385 6689 Vĩnh Phúc

Số 337 Hai Bà Trưng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

0211 385 6689
Vĩnh Phúc
72 VinFast Bạch Ngân

297 Cách Mạng Tháng 8, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

0913152652 Vũng Tàu

297 Cách Mạng Tháng 8, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

0913152652
Vũng Tàu